Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

w niedziele i święta:

9:30, 11:00

Od wtorku do soboty msze św. w godzinach popołudniowych

Zgłoszenie Chrztu Świętego dwa tygodnie przed planowanym terminem z dostarczeniem potrzebnych dokumentów.
Biuro parafialne czynne w dni odprawiania Mszy św. bezpośrednio po ich zakończeniu. W niedzielę biuro parafialne nieczynne.

O naszym kościele

We wsi Rojewo znajduje się zabytkowy, poewangelicki kościół zbudowany w 1905 – 1910 roku. Parafia Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych od 1976 roku jest kościołem parafialnym, rzymsko – katolickim. Jak wynika z kroniki kościoła, dawny zbór protestancki został zbudowany i pomurowany w stylu eklektyzmu narodowego. Sam kościół z prezbiterium i zakrystią pozuje na styl romańsko – renesansowy, natomiast wieża główna zbudowana jest w stylu neoklasycyzmu, nawiązując do tradycji baroku. Parafia obejmuje następujące wsie: Jaszczóltowo, Jurancice, Płonkowo, Rojewo, Topola.